ĐÀO TẠO

Chương trình chuẩn
quốc tế

Học bổng

35% sinh viên có
học bổng

thực tập

5 suất thực tập tại
Hàn Quốc, Đài Loan

việc làm

100% cơ hội việc làm
sau tốt nghiệp

Chương trình đào tạo

Giới thiệu chung

Năm 2016, Trường Đại học Quốc tế chính thức mở ngành đào tạo Kỹ thuật Không gian bậc đại học …

Chương trình đào tạo

Ngành phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn (Kỹ thuật Không gian) đào tạo kỹ sư …

Hoạt động Sinh viên

Là sinh viên của Ngành Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn (Kỹ thuật Không gian)

Chương trình đào tạo SE-EE

Chương trình đào tạo song ngành là một chương trình mới tại Việt Nam và trên toàn thế giới …